انواع پیرسینگ

چند واقعیت درباره پیرسینگ و 110 مدل متفاوت آن

/few-facts-about-piercing

ایده های سوراخ کردن بدن جدید نیستند ، در واقع ، در طول  قرن 18 نیز محبوب بوده است و در کتاب مقدس سوراخ شدن بینی نیز ذکر شده است. گویی این یک سنت دیرینه است.در این مقاله در فروشگاه بانو کده چند واقعیت جالب در مورد سوراخ کردن به همراه ایده هایی از پیرسینگ به همراه تصاویر آورده شده است...