انواع پیرسینگ لب

جدیدترین راهنمای انواع پیرسینگ لب (2020)

/lip-piercing-guide

پیرسینگ لب نوعی سوراخ کردن بدن است که به لبها یا ناحیه اطراف لب نفوذ می کند و به روش های مختلفی سوراخ می شود.پیرسینگ لب در بسیاری از نقاط جهان یک عمل معمول است. در بعضی از مناطق آفریقا ، انجام سوراخ كردن لب روی مردان جوانی كه به سن بلوغ می رسند ، امری معمول است.پیرسینگ لب از زمان ثبت تاریخ همیشه در فرهنگ های مختلف دارای نوعی اهمیت مذهبی بوده است. قبیله Nuba در اتیوپی ، و همچنین قبیله Dogon از Mali ، سوراخ های خاصی دارند که نشان دهنده سلسله مراتب مذهبی است .پیرسینگ لب در جوانان و جامعه امروزی در همه جای دنیا به روشی معمول تبدیل شده است. این احساس سبک فردی را منعکس می کند. سوراخ لب یکی از کم دردترین انواع پیرسینگ است. این ممکن است دلیلی باشد که اکثر مردم پیرسینگ لب را به سوراخ کردن قسمت های دیگر بدن ترجیح می دهند. در ادامه انواع پیرسینگ لب را بررسی میکنیم...