خرید روسری ساتن ابریشم

خرید روسری ساتن و ساتن ابریشم

/satin-scarf

روسری ساتن از جنس های مات و براق است که یک سمت آن براق و سمت دیگر آن مات میباشدکه این تفاوت در روسری های براق بیشتر دیده میشود که به بیشتر عنوان روسری مجلسی نیز شناخته میشود. در تولید روسری مجلسی از هر دو نوع ساتن که نوعی الیاف مصنوعیست استفاده  می شود و میتوانید با خرید روسری ساتن با انواع و مدلهای ان اشنا بشید